Клініко–діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія
Клініко-діагностична лабораторія Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» забезпечує проведення лабораторних досліджень, які призначаються для встановлення та підтвердження діагнозу, диференціальної діагностики захворювань, під час лікування, для оцінки ефективності та корегування терапії. Лабораторна діагностика є одним з найбільш інформативних і точних типів досліджень, що дозволяє виявити порушення на клітинному рівні до появи помітних симптомів захворювання і скарг пацієнта. Щорічно у відділенні  проводиться понад 400 000 досліджень.

Клініко-діагностична лабораторія КНП «Обласний центр онкології» проводить лабораторні дослідження при обстеженні пацієнтів:

 • 15 стаціонарних відділень;
 • ургентного підрозділу, який забезпечує цілодобову експрес-діагностику, що особливо важливо при діагностиці та лікуванні невідкладних станів;
 • амбулаторно-консультативного прийому за програмою Медичних гарантій.

Висококваліфіковані фахівці і високотехнологічне сучасне обладнання дозволяють отримувати результати аналізів в найкоротші терміни та забезпечити якість виконаних досліджень.

Медичний персонал лабораторії постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень: навчається на спеціалізованих курсах, приймає участь в медичних конференціях, освоює і впроваджує нові методики лабораторної діагностики.

У КДЛ впроваджено внутрішній контроль якості лабораторних досліджень та забезпечено участь у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень.

Основними цінностями лабораторії є точність і професіоналізм:

 • для забору крові ми використовуємо тільки одноразові вакуумні системи;
 • загальне керівництво роботою автоматичних аналізаторів і всіх етапів досліджень здійснюється за допомогою лабораторної інформаційної системи (ЛІС);
 • точність результатів підтверджується багаторівневим контролем якості;
 • забезпечуємо  високу якість і точність результатів аналізів;
 • професійна команда висококваліфікованих фахівців.

Перелік лабораторних досліджень за напрямками:

The Department Of The Clinical Diagnostic Laboratory

The department of the clinical diagnostic laboratory of Kharkiv Regional Oncology Center provides laboratory tests that are prescribed for establishing and confirming the diagnosis, differential diagnosis of diseases, as well as – during treatment, for evaluating the effectiveness and correcting therapy.

Laboratory diagnostics is one of the most informative and accurate types of research, which allows you to detect disorders at the cellular level before the appearance of noticeable symptoms of the disease and patient complaints. More than 400,000 studies are conducted annually in the department. Clinical and diagnostic laboratory of “Regional center of oncology” conducts laboratory tests during examination of patients:

 • ​15 inpatient departments;
 • ​an emergency department, which provides round-the-clock express diagnostics, which is especially important in the diagnosis and treatment of emergency conditions;
 • Outpatient consultation under the Medical Guarantees program (electronic referral for laboratory tests, created in the Electronic Health Care System (EHS).

Highly qualified specialists and high-tech modern equipment make it possible to obtain the results of analyzes in the shortest possible time and ensure the quality of the performed research. The medical staff of the laboratory constantly raises their qualification level: they study at specialized courses, take part in medical conferences, learn and implement new methods of laboratory diagnostics. KDL implemented internal quality control of laboratory research and ensured participation in external quality control of laboratory research. The main values ​​of the laboratory are accuracy and professionalism.

 • ​for blood sampling, we use only disposable vacuum systems;
 • general management of automatic analyzers and all stages of research is carried out using the laboratory information system (LIS);
 • the accuracy of the results is confirmed by multi-level quality control;
 • guarantee high quality and accuracy of analysis results;
 • ​a professional team of highly qualified specialists.

List of laboratory research studies by directions:

 • Hematological studies;
 • Biochemical research;
 • Blood electrolytes;
 • Oncological research;
 • Immunochemical studies;
 • Hormonal studies;
 • Electrophoresis of serum and urine proteins;
 • Diagnostics of the hemostasis system;
 • Immunological studies;
 • Cytological studies;
 • Serological studies;
 • General clinical studies.

Медичні працівники відділення:

Ракитянська Олена Іванівна

Ракитянська Олена Іванівна

Завідувач відділенням. Лікар-лаборант першої категорії
Скребець Дарія Ігорівна

Скребець Дарія Ігорівна

Лікар-лаборант
Бочарнікова Віра Валентинівна

Бочарнікова Віра Валентинівна

Лікар-лаборант вищої категорії
Півторак Катерина Міхайлівна

Півторак Катерина Міхайлівна

Лікар-лаборант
Ткачова Юліанна Леонідівна

Ткачова Юліанна Леонідівна

Лікар-лаборант

 

Телефони реєстратури  +38 (098) 069-55-45+38 (095) 818-91-03

Наша пошта: officeonkocentr@gmail.com

Наша адреса: м. Харків, Лісопарківська 4, 61070

Час роботи
Стаціонар Пн-Пт.8.00 – 16.00
Поліклініка Пн-Пт.8.00 – 18.00
Сб-Нд Вихідний

Перейти до вмісту